Hoa Thiên Lý
Copyright © 2015 • Nhà hàng Hoa Thiên Lý •

Địa chỉ: 20 Hải Thượng Lãn Ông, Tấn Tài, Tp. PR-TC, Ninh Thuận

Điện thoại: 068 3822242

DĐ: 0913128665 - 0944299255 - Fax: 068 3822245


Designed by NinhThuanSoft